Metodologies àgils en el desenvolupament web

Disseny i Desenvolupament Web 12 abril 2020

L’ús de les famoses metodologies àgils en el desenvolupament de pàgines web és cada vegada més comú entre les agències web. Suposa un augment de la productivitat dels seus treballadors i un resultat final de molta més qualitat. A més, suposa una major transparència entre agència i client.

Metodologies àgils
Metodologia Agile vs Waterfall

Coordinació i gestió amb el client

La metodologia de treball que utilitzem a Kiwop és ‘Agile’. Aquesta metodologia ens permet aplicar un pla de qualitat òptim de servei i ens permet garantir la seva efectiva implantació i millora contínua durant la vigència del contracte. A nivell de projecte diferenciarem entre les etapes següents:

Temps de lliurament del projecte web

La primera fase del projecte el lliurarem, com a màxim, en el temps que s’ hagi acordat amb el client. El projecte estarà plenament operatiu i llançat en aquest temps. Després del lliurament del projecte, farem un manteniment i seguiment durant els mesos que quedin fins a la finalització del contracte. Durant aquest manteniment i seguiment analitzarem el comportament del web i farem informes mensuals d’analítica web. Tant de comportament de visitants com de posicionament web.

Nosaltres utilitzarem també un cronograma intern molt més detallat que ens servirà de guia. Sempre respectarem els temps i durades a les quals ens haguem compromès.

Metodologia Scrum

Concretament, per als projectes de desenvolupament de pàgines web, utilitzem la metodologia Scrum amb sprints (o cicles de treball) de durada variable depenent dels requisits de cada moment. Normalment la durada d’aquests cicles de treball (sprints) és de 2 setmanes. En cada cicle de treball hi haurà un increment de producte que aportarà valor al resultat final.

Scrum esquema

Per tal de treballar amb eficiència i agilitat a Kiwop utilitzem una sèrie d’eines i metodologies de treball professionals enfocades a l’exigent sector del desenvolupament web.

Programari per a Scrum i metodologies àgils

Per a la gestió de totes aquestes tasques utilitzem el paquet Atlassian, el qual ens permet administrar la dedicació completa de les tasques i el seu manteniment.

En adoptar una mentalitat àgil i proporcionar un compromís, col·laboració, transparència i adaptabilitat millorats a través dels valors, rols, esdeveniments i eines de Scrum, els resultats van ser excel·lents.

Scott M. Graffius del llibre “Transformació Àgil”

Concretament fem servir:

Jira Software

El paquet Jira Software ens ajuda amb la gestió del projecte amb metodologia Agile i Scrum. Ens permet simplificar les tasques i fer més eficient el projecte. Disminueix el consum del temps per a la gestió dels recursos. Ajuda a documentar tot el “life cycle” del projecte, i ajuda a reduir els diferents riscos associats. Aquesta eina serà la columna vertebral de tot el projecte i és indispensable per a la seva correcta execució tant en termes de qualitat com de complir amb els objectius temporals.

Jira Software
Exemple de pantalla de projecte de Jira Software

Confluence

Confluence

L’objectiu de Confluence és que tot l’equip treballi conjuntament i de manera transparent en les tasques que se’ls han estat assignades. Cada equip aportarà les seves idees d’ organització, estructura, disseny o desenvolupament. En aquest procés també hi podrà participar l’ equip expert per part del Client. Aquesta eina ens permetrà crear:

En definitiva, centralitzar el contingut en un mateix lloc perquè sigui molt més fàcil de consultar i saber en quin punt exacte del projecte ens trobem.

Trello

Exemple de tauler Trello
Exemple de board Trello amb cards

Ens serveix d’exposició simple i oberta en tot moment del projecte per a tots els membres implicats, inclòs l’equip que hagi designat el Client. D’una manera ràpida i intuïtiva es podran veure les tasques finalitzades, en quines estem treballant actualment i quines seran les pròximes a desenvolupar. Aquest panell estarà sincronitzat amb Jira Software, per mantenir tota la informació actualitzada.

Jira Service Desk

Ofereix suport tecnològic i de tiquets per al projecte. Amb aquesta eina podrem rebre, rastrejar, gestionar i resoldre sol·licituds de l’equip expert fàcilment. Podrem organitzar i prioritzar aquestes sol·licituds en un únic espai i, d’aquesta manera, poder mantenir el nostre equip de Treball en sintonia amb els objectius o acords de nivell de servei establerts. El procés serà el següent:

L’equip expert podrà enviar les seves sol·licituds al nostre equip mitjançant el portal prèviament configurat o mitjançant correu electrònic.

El nostre equip treballarà en aquestes sol·licituds ordenades a partir de la prioritat de cada sol·licitud. El progrés de la resolució de problemes estarà configurat mitjançant un flux de treball que inclourà estats com “en procés” o “necessita aprovació“.

Cada equip treballarà en la resolució de les incidències dins del seu àmbit: desenvolupament, disseny, màrqueting digital, conceptualització, etc.

BitBucket

Bitbucket

La plataforma BitBucket està pensada per als programadors ja que ens permet programar de manera conjunta utilitzant repositoris amb la tecnologia Git. Això ens permetrà programar noves funcionalitats d’ una manera flexible i ordenada. Utilitzarem 3 entorns: desenvolupament, proves i producció.

L’objectiu d’aquests mètodes és augmentar la productivitat i poder oferir un resultat final de gran qualitat i alt valor afegit.

Revisions periòdiques en les metodologies àgils

Durant el procés realitzarem revisions periòdiques mitjançant les eines esmentades i d’altres per assegurar-nos de mantenir uns alts estàndards de qualitat durant tot el projecte. Aquestes revisions seran incloses en el nostre cronograma intern com a fites de desenvolupament.

Farem proves de requisits, on a partir d’una llista d’expectatives avaluarem el disseny. Les proves de requisits són essencials durant tot el procés de desenvolupament per assegurar que l’ equip compleix tots els seus objectius.

En les proves de disseny ens basarem en l’aspecte visual de la web. Comprovarem contínuament si l’ aspecte està en sintonia amb el disseny proposat. Inclou accions com la compatibilitat en tots els navegadors i proves mòbils.

En les proves de funcionalitat avaluarem tant la interfície com la usabilitat. Serà un procés rigorós que garantirà que cada enllaç, botó, formulari i tots els altres elements funcionin com haurien de fer-ho.

Els 3 entorns de treball

Tal com hem comentat, ho organitzarem tot en 3 entorns diferents:

Entorns de treball àgils

Utilitzarem eines contrastades per mesurar la qualitat i l’ eficàcia del nostre treball i dels canvis realitzats com:

Informes periòdics

Per garantir i comprovar la nostra feina, sempre proposem la realització d’informes mensuals. Aquests informes contindran informació essencial per al correcte desenvolupament del projecte i posterior seguiment. Seran informes d’analítica web on veurem l’evolució de les visites al llarg de les setmanes i si les nostres accions han servit per a un augment d’aquestes (SEO). També avaluarem el comportament dels usuaris: en quines pàgines passen més temps, en quina pàgina abandonen la web, etc. …

Sempre revisarem l’estat d’indexació de la web en tot moment.

Aquesta metodologia ens permetrà detectar qualsevol problema i obtenir un lloc web net, funcional i accessible. L’ús d’aquestes metodologies de Quality Assurance permetrà que els usuaris tinguin una interfície funcional i una millor experiència d’usuari.

A més, durant la creació de la web, proposem reunions via Skype, Google Meet o presencials amb la mateixa periodicitat que els sprints del desenvolupament, o sempre que la situació del projecte ho requereixi.

Seguiment en agile i scrum i kanban


Gestió d’ incidències en les metodologies àgils

Durant la vigència del nostre contracte, inclourem un sistema de gestió d’incidències entre l’equip tècnic encarregat d’actualitzar la web per part del client i nosaltres. D’aquesta manera podrem resoldre qualsevol problema o dubte que pugui aparèixer a l’equip tècnic.

A l’hora de triar un sistema de gestió d’incidències tenim diverses opcions. N’hi ha de molts tipus. Un exemple podria ser el programari Zendesk, que és un sistema de tiquets de suport i programari de servei d’atenció al client. Però és una eina que, tot i que és molt potent i versàtil, és externa i implica majors recursos i afegeix una complexitat a tot el sistema. Amb la qual cosa, només l’usem en els casos en què és estrictament necessari.

Una altra opció és utilitzar el sistema de gestió d’incidències que nosaltres utilitzem els projectes a nivell intern: Jira Service Desk. Aquest sistema de servei està més pensat entre l’ empresa de desenvolupament i coordinador del projecte, i d’ una manera molt específica i privada.

El procés de creació i resolució de les incidències serà el següent:

  1. L’usuari crea una nova incidència
  2. El sistema avisa via correu electrònic als responsables de la resolució de les incidències
  3. El responsable analitza la incidència i decideix si comença amb la resolució o demana més informació al creador en cas de necessitar aclariments
  4. Un cop la incidència ja ha estat resolta, avisa el creador d’aquesta

Conclusió

L’ús de les metodologies àgils en el desenvolupament de pàgines web és una metodologia cada vegada més usada entre les agències. I no és d’estranyar: ofereix un augment considerable de la productivitat si es fa de la manera correcta i organitzada.

Per al desenvolupament web en concret, es pot utilitzar tant Scrum com Kanban. Ambdós mètodes són molt vàlids i aporten grans beneficis d’ organització. L’ elecció d’ un o altre simplement dependrà de l’ empresa de desenvolupament web.

Comentario

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

T'ajudem a obtenir resultats

Si vols tenir la web que desitges o augmentar la visibilitat online de la teva marca, sabem com fer-ho.

Comencem avui?