Kiwop / Blog / Disseny i Desenvolupament Web / Tot el que necessites saber sobre Laravel

Tot el que necessites saber sobre Laravel

Amb l’avanç de la tecnologia, podem veure que cada vegada hi ha més programes que permeten desenvolupar llocs i aplicacions web, com WordPress, Laravel…

Tanmateix, aquests es tornen una mica complexos quan es volen dur a terme determinades tasques a causa de les seves limitacions.

A causa d’això, van començar a aparèixer noves eines per ajudar a simplificar els processos i eliminar aquests condicionaments, de tal manera que l’experiència de desenvolupament es doni de la millor manera possible.

En aquest post et presentem una d’elles: Laravel.


Què és Laravel?

Laravel és un framework de codi obert que permet construir i desenvolupar aplicacions i llocs web. Utilitza el llenguatge de scripting PHP i ajuda a assimilar els seus codis i sintaxi de manera simple.

En el que es diferencia el llenguatge scripting del de programació és en la facilitat d’ús i la velocitat d’execució del primer, ja que es minimitza la quantitat de codificació necessària.

Font: laravel.com

Ara bé, què és un framework PHP? Bàsicament, és un esquema o estructura de treball, tant conceptual com tecnològic, a partir del qual es pot organitzar i desenvolupar programari.

Aquesta estructura, basada en funcionalitats pre programades, permet construir llocs i aplicacions modernes ràpidament i de forma personalitzada.

Laravel ofereix tant eines, com components i utilitats molt ben ordenades, que permeten un treball senzill, segur, potent i agilitzat a través d’una interfície bonica, elegant, creativa i divertida d’usar.

Els requisits inicials per començar a utilitzar Laravel seran: comptar amb una base de dades, amb un entorn de desenvolupament web i amb llibreries PHP.

Sense importar la teva experiència en l’àmbit del desenvolupament o el tipus de projecte, veuràs que Laravel és l’eina de programari ideal per dur a terme les teves idees i el seu desenvolupament diari gràcies al fet que és molt fàcil d’entendre i d’aprendre.


Característiques

Com esmentem, l’objectiu principal de Laravel és facilitar les tasques en els teus projectes web i crear i ordenar codi de forma senzilla. D’aquesta manera, s’evita l’anomenat “codi espagueti”, una estructura de codi complexa i poc comprensible.

Font: unsplash.com

Tot això ho fa a través de múltiples funcionalitats amb diversitat de fins i possibilitats. A continuació, parlarem d’algunes d’elles:


Modular i extensible

Compta amb un codi modular i extensible per al maneig de bases de dades.

Modular ja que promou la separació dels arxius amb un ordre correcte i definit.

Extensible perquè es poden agregar els paquets que necessitis a través del seu directori Packalyst.


El sistema de rutes de Laravel

Compta amb un sistema d’encastament ràpid i eficient. Aquest ens permet relacionar el que ingressa l’usuari amb les diferents parts de la nostra aplicació. En resum, el que fa és que les rutes entre el host d’origen i de destinació siguin més curtes.

D’altra banda, Laravel compta amb una carpeta anomenada “routes” on es troben totes les rutes de l’aplicació. D’aquesta manera, el maneig de rutes és molt intuïtiu i són fàcils d’identificar.

Sistema de memòria cau

Posseeix un sistema de memòria cau ajustable que permet que la teva aplicació carregui amb rapidesa en reduir els temps de processament. D’aquesta forma, ajuda a millorar l’experiència dels teus usuaris.

Usuaris

Compta amb autenticació d’usuaris de forma nativa i inclou l’opció de “recordar” l’usuari. També permet conèixer la quantitat de sessions, per saber si els nostres usuaris són actius, i emmagatzema informació sobre ells.

Eloquent ORM

Inclou Eloquent ORM, que és un sistema de mapeig de dades relacional. Permet la relació entre els objectes i les dades que ells representen. Aquest és molt intuïtiu, per la qual cosa facilita i simplifica el tractament de les dades.

Sistema de plantilles de Laravel

Compta amb Blade, el motor de plantilles més complet per a PHP. Aquest permet fer pàgines personalitzades i visualment cridaneres i potents, sense haver d’implementar un sistema de configuració propi.

En proporcionar aquestes bases, estalviaràs temps en totes les tasques de programació i podràs enfocar-te en el que veritablement importa.

Arquitectura MVC

Utilitza una arquitectura MVC (ModelVistaControlador), que és un patró d’arquitectura de programari que separa el codi segons les responsabilitats per facilitar el desenvolupament.

Eloquent participa en la creació de Models. Blade afavoreix un codi net a les Vistes. El Controlador és el conducte entre els Models i les Vistes.

Aquesta arquitectura funciona de la manera següent:

 1. L’usuari interactua amb la interfície.
 2. El controlador rep l’acció de l’usuari i actualitza el model basant-se en el que s’ha demanat.
 3. Aquest envia les dades obtingudes del nou model a la vista per generar la interfície apropiada i que reflecteixi els canvis que es van produir en el model.
 4. Es repeteix la seqüència per cada interacció que realitzi l’usuari.

Migracions

Les migracions permeten que les bases de dades, els seus camps i les seves claus es generin i s’actualitzin des del codi PHP. Aquests ajuden en la destrucció o recreació de bases de dades, en fer un seguiment de les seves modificacions al llarg del temps.

Un dels grans avantatges de les migracions és que faciliten el treball en equip.

Artisan

Laravel compta amb una interfície de línia de comandos anomenada Artisan. Aquesta brinda comandos útils a l’hora de construir la teva aplicació. També permet crear els teus propis comandos per a tasques automàtiques o programades.

Seguretat

Una de les raons per les quals es considera a Laravel una aplicació segura és perquè permet encriptar les teves dades.D’altra banda, el token CSRF, el qual és aleatori i va canviant cada alguns segons, brinda una alta seguretat en tots els formularis enviats per cada inici de sessió dels usuaris.Altres qualitats

 • Laravel inclou un Middleware, el qual s’encarrega d’analitzar i filtrar les sol·licituds HTTP entrants en el teu servidor.
 • Permet desenvolupar de manera fàcil i ràpida micro-serveis i APIs de gran rendiment per als teus projectes.
 • Compta amb extensions amb varietat de funcionalitats.
 • El framework és instal·lable i actualitzable a través de Composer.
 • Permet generar cues de treball i processos en segon pla.
 • Facilita la paginació en permetre agrupar contingut en un determinat espai.
 • Té integrat PHPUnit, el qual ajuda a comprovar si la teva pàgina està funcionant correctament.
 • Compta amb gestió d’errors, és a dir que genera missatges en ocórrer qualsevol inconvenient.
 • Es poden enviar mails des dels esdeveniments, controladors o comandaments gràcies a una de les plantilles de Blade.


Quins usos podem donar-li a Laravel?

Font: freepik.es

Laravel es pot utilitzar per a qualsevol projecte que es desitgi fer en PHP, alguns exemples són:

 • Pàgines web.
 • Intranets.
 • Blogs.
 • Àrees de client.
 • Comentaris.
 • Sistemes d’inici de sessió.
 • Creació de posts.
 • Sistemes de mètodes de pagament.


Creixement i comunitat de Laravel

Des de la seva creació el 2011, Lavarel no ha fet més que créixer i això es deu a diversos factors.

En principi, és gràcies a totes les increïbles característiques esmentades. Podem dir que Laravel reuneix totes les funcionalitats de la competència.

Al seu torn, és un dels frameworks més fàcils d’usar i d’aprendre per la seva senzillesa, la qual cosa és quelcom difícil d’aconseguir amb els llenguatges PHP.

Font: unsplash.com

D’aquesta manera, permet que aquells desenvolupadors que volien obtenir resultats més complexos en els seus projectes, ho puguin aconseguir de la millor forma i sense tenir complicacions a l’hora d’utilitzar nous comandos.

D’altra banda, és un dels frameworks PHP més utilitzats. En comptar amb una gran i activa comunitat, és fàcil resoldre dubtes en qualsevol moment que es presentin, no només pels seus tutorials sinó també pels fòrums de consultes creats pels desenvolupadors que la fan servir.

Aquesta gran quantitat d’usuaris fa que contínuament estigui en manteniment i actualitzant-se.

Un altre avantatge és la seva documentació en línia. Laravel compta amb molts exemples d’ús i recursos d’aprenentatge dirigit tant als principiants com als desenvolupadors més experimentats.


Última actualització de Laravel

Laravel està per llançar la seva última versió amb noves funcionalitats i correccions: Laravel 9. Aquesta requerirà Symfony 6.0 i PHP 8.

Font: laravel-news.com

Diverses de les seves noves característiques ja es van donar a conèixer. Algunes d’elles te les esmentem a continuació:

 • Nova forma de crear migracions per evitar les col·lisions de noms.
 • Nou disseny de les llistes de rutes per a major llegibilitat.
 • Opció de cobertura de prova.
 • Nova interfície del generador de consultes, per al suggeriment de tipus, la refactorització i l’anàlisi estàtica.
 • Comença a utilitzar Symfony Mailer per al transport de correu.
 • Actualitza la dependència de Flysystem upstream a Flysystem 3.x.
 • Nova forma de definir els accesors i mutadors d’Eloquent.
 • Nou disseny d’Ignition, la pàgina de depuració d’excepcions de codi obert.
 • Suma la capacitat d’agregar regles personalitzades a les regles de validació de contrasenya predeterminades.
 • Mètode de sol·licitud mergeIfMissing.
 • Afirmació de recomptes de lots en les proves.
 • Agrega funcions d’ajuda.
 • Vistes de paginació creades amb Bootstrap 5.


Conclusió

En resum, si estàs buscant desenvolupar aplicacions de forma ràpida i senzilla, però que requereixen certa complexitat, hauries de considerar Laravel com la teva primera opció.

A més, és perfecta per a aquelles persones que desitgen endinsar-se en el món dels frameworks des de zero, no només per la seva facilitat d’ús i la seva interfície intuïtiva, sinó també pel gran suport que proporciona la seva comunitat per a aquells que estan aprenent.

Al seu torn, als experts els permetrà executar qualsevol projecte que imaginin de manera fluida i segura.

Laravel facilita tant les coses a través de les seves llibreries i funcionalitats preteses, que farà que puguis dedicar-te al que realment importa a l’hora de posar en marxa el teu projecte.


Sobre l’ autora

Gina Parente

Membre de l’ equip de professionals de Materialesdefabrica.com i Habitium.com

Volem ajudar-te a obtenir resultats.

Deixa un comentari

Volem ajudar-te a obtenir resultats.
COMENCEM?