Kiwop / Blog / Marketing Online / Tot el que necessites saber sobre CRO

Tot el que necessites saber sobre CRO

Dins del màrqueting digital, podem trobar infinitat de tècniques per complir els objectius del nostre negoci. Les més comunes solen estar relacionades amb el SEO, les xarxes socials, l’UX, l’email màrqueting, entre d’altres. No obstant això, hi ha molt més que això, com per exemple el CRO (Conversion Rate Optimization).

Aquesta estratègia és essencial perquè les empreses aconsegueixin millors resultats i augmentin els seus ingressos, assegurant-los l’èxit en el desenvolupament de la seva campanya.

En aquest article, t’introduirem al concepte CRO perquè puguis dominar-lo correctament.

Font: freepik.es

Què és CRO?

CRO és un conjunt de tècniques i estratègies que busquen optimitzar la taxa de conversió, amb l’objectiu incrementar la quantitat d’usuaris que visiten el nostre lloc web i, com a conseqüència, el percentatge de vendes, leads (els clients que es registra a la nostra web) o qualsevol tipus de conversió.

No obstant això, també pot aconseguir que guanyem coneixement sobre els nostres clients, un millor posicionament en els motors de recerca, un major retorn de la inversió, un menor cost d’adquisició del client, l’increment de l’escalabilitat, una excel·lent experiència d’usuari i una major confiança en el nostre lloc web.

Per a això, s’ha de comprendre el que aconseguirà convèncer els visitants de realitzar la nostra acció desitjada, basant-nos en el seu comportament, els dispositius que utilitzen o què els crida l’atenció. D’aquesta manera, no perdràs valuoses oportunitats per errors de conversió i t’asseguraràs que el màxim possible del teu trànsit es tradueixi en vendes.

Quins tipus de conversions existeixen?

Com esmentem, el principal avantatge que posseeix el CRO és que ajuda a aconseguir que el trànsit de clients realitzi l’acció determinada que estem buscant. En resum, que els nostres visitants es converteixin en clients.

Aquestes conversions es poden dividir en dos tipus:

 • Microconversions: Dirigeixen les accions a l’objectiu marcat en les macroconversions. Alguns exemples són buscar informació, crear un compte, afegir un producte al carretó, romandre 60 segons a la web, visualitzar més de dues pàgines del lloc, entre molts altres.
 • Macroconversions: Són aquelles que requereix la suma de diverses microconversions realitzades per l’usuari, com per exemple la utilització d’un servei, sol·licitar informació, subscriure’s a la newsletter o comprar un producte.

Com es calcula el CRO?

És molt important saber calcular el CRO per dur a terme un correcte seguiment dels resultats obtinguts a partir de la seva aplicació i mesurar la seva efectivitat. Per això, ens trobarem amb la següent fórmula:

 • Càlcul de la Taxa de Conversió:

Font: materialesdefabrica.com

És convenient aclarir que per “sessió” s’entén a quan un usuari interactua en un lloc web per un període de temps o després de 30 minuts d’inactivitat.

Per la seva banda, una conversió es refereix a cada potencial client generat.

Les fases d’ una estratègia de CRO

Font: freepik.es

D’altra banda, podem dir que, com tota estratègia de màrqueting, el CRO està basat en un mètode científic amb diverses fases que han de ser dutes a terme per obtenir resultats òptims. T’esmentem a continuació totes elles:

Etapa 1: Anàlisi de la situació

En aquesta primera fase, s’han d’identificar i analitzar tots aquells punts febles que posseeix la nostra web en específic i que necessiten ser millorats. No es pot començar amb el procés de conversió, sense tenir en compte la situació inicial.

Etapa 2: Definició d’objectius i plantejament d’hipòtesis

Segons l’analitzat en la fase anterior, s’ha de definir clarament què és el que volem millorar, basant-nos principalment en el flux i el comportament dels nostres usuaris, i plantejar una sèrie d’hipòtesis viables per dur a terme el canvi.

Etapa 3: Elaboració de test

En aquesta instància, s’han de realitzar enquestes i test de satisfacció per als usuaris, amb l’objectiu de verificar si la hipòtesi plantejada és la correcta.

Etapa 4: Solució

A partir dels resultats obtinguts, es proposen diverses solucions per implementar les millores al lloc web. S’ha de fer un correcte seguiment per comprovar si aquestes van permetre augmentar la taxa de conversió de forma eficient.

Cal tenir en compte que aquesta no serà la solució definitiva, sinó que pot anar mutant i millorant permanentment.

Eines per millorar el CRO

Per aconseguir tot l’esmentat anteriorment, s’han d’utilitzar diverses eines. Algunes d’elles són:

 • Tests A/B: Consisteix a fer una comparació entre dues variants d’una pàgina per comprovar quina d’elles funciona millor. Aquestes es diferencien en un únic element i són visualitzades per dos grups diferents de persones.
 • Test multivariant: Aquest test és molt similar al Test A/B, amb la diferència que són diversos els elements que es modifiquen. D’aquesta manera, es comparen diferents combinacions.
 • Mapes de calor: Aquesta eina permet conèixer els elements amb els quals els usuaris interactuen per comprendre el seu comportament.
 • Landing pages: Així es crida a les “pàgines d’aterratge”, és a dir, pàgines a les quals un usuari arriba al clicar sobre un enllaç. Aquestes estan dissenyades específicament per a cada campanya i tenen un objectiu clar, com pot ser l’arribada a una de les nostres xarxes socials, a un anunci, a una descàrrega, entre moltes altres. D’aquesta manera, els usuaris se senten més còmodes i troben el que estaven buscant fàcilment.

Font: freepik.es

Altres estratègies de CRO

Per finalitzar, t’esmentem altres aspectes a tenir en compte i que poden ajudar en l’optimització de la taxa de conversió:

 • Pop ups: Aquestes són finestres emergents que apareixen a la web. El seu principal objectiu és captar l’atenció dels clients i donar a conèixer informació important. Si s’utilitza de forma correcta, pot resultar una de les accions més efectives per augmentar la conversió.
 • Atenció al Client: Ajudar els teus clients amb els seus problemes o consultes sobre els teus productes pot incrementar àmpliament, no només l’experiència d’usuari, sinó també les vendes. Per això pots implementar chatbots o un xat en viu per resoldre les preguntes en temps real.
 • Ressenyes: Incloure opinions dels nostres clients pot incrementar la nostra conversió. La nostra web inspirarà més confiança als nous usuaris si posseeix bones ressenyes sobre els nostres productes o serveis
 • Pagaments: No oferir diversos mètodes de pagaments pot resultar un inconvenient en el moment de fer una compra. La flexibilitat de pagament incrementarà la confiança i farà més senzilles les teves vendes.
 • Copywriting: Sigui parlant sobre els nostres productes o serveis, sobre els nostres clients i sobre els beneficis que oferim, persuadir els nostres potencials clients de manera escrita és una estratègia clau per augmentar la nostra conversió. No obstant això, has de procurar no copiar als teus competidors, ja que, si bé és cert que molts es troben amb els mateixos desafiaments, has d’assegurar-te que responguin als teus propis objectius.
 • Disseny: La conversió també ha d’anar acompanyada d’un disseny web cuidat, atractiu i amb una bona usabilitat, ja que aquests poden influir àmpliament en la confiança que tindran els clients. A més, un correcte disseny pot facilitar la interacció dels usuaris per arribar a l’objectiu que desitgem.

Conclusió

Ara ja pots començar a implementar aquests consells i tècniques de CRO. L’important és observar i analitzar correctament totes les dades quantitatives i qualitatives obtingudes, per comprendre com interactuen els nostres visitants, identificar el problema i aplicar solucions en conseqüència.

Veuràs com en no gaire temps, aconseguiràs rendibilitzar al màxim el teu projecte.

Sobre l’autora

Gina Parente

Membre de l’equip de professionals de Materialesdefabrica.com i Habitium.com

Volem ajudar-te a obtenir resultats.

Deixa un comentari

Volem ajudar-te a obtenir resultats.
COMENCEM?