Disseny de Landing Pages

Som especialistes en el disseny i desenvolupament de landing pages. Quan vulgueu promocionar una acció concreta i necessiteu conversions.

Què és una Landing Page?

Una landing page és una manera eficaç d’atraure trànsit al seu lloc web, millorar el SEO i branding de marca.

Si heu creat un lloc web que representi la vostra empresa, és hora que els esforços es tradueixin en vendes. Les landing pages són una eina eficaç per a la conversió de leads, que són el següent pas per als seus visitants a convertir-se en clients.

En primer lloc, vostè pot implementar SEO i SEM per augmentar el seu trànsit web. La conversió d’aquest trànsit a vendes o clients potencials és on les landing pages tenen més protagonisme.

Volem ajudar-te a obtenir resultats.

Les landing pages pretenen persuadir els visitants perquè prenguin una acció concreta: comprar un producte o servei, subscriure’s a una llista de correu electrònic, trucar, etc. Es tracta de dirigir els usuaris a una landing page concreta que els invita a fer una acció per desplaçar-se al següent nivell de l’embut de vendes. Si dirigeix a tots els seus visitants a la pàgina principal del seu lloc web, es possible que no puguin trobar el que estan buscant i surtin.

Una bona landing page permet als vostres possibles clients aprofitar qualsevol oferta especial que tingueu.

Les landing pages juguen un paper crític en els seus esforços de màrqueting i un disseny professional d’aquestes pàgines maximitzarà l’impacte.

Serveis de Landing pages amb Kiwop

Les landing pages que generen conversions comencen amb una investigació de mercat inclusiva. A Kiwop, abans de dissenyar una landing page efectiva, ens agrada conèixer el vostre comprador ideal, els productes o serveis que oferiu i tenir una visió global del vostre mercat.

Els nostres serveis de disseny de landing pages són coherents amb la vostra marca i inclouen una còpia clara i concisa del que voleu transmetre i que convida als visitants a prendre accions concretes. Les landing pages que desenvolupem parlen al teu públic objectiu,ajustant-nos a les necessitats de la vostra empresa i excedint les vostres expectatives.

Kiwop adapta les vostres landing pages al vostre sector, negoci i públic, proporcionant un avantatge competitiu.

Dissenyem, llancem i millorem les landing pages, incrementant els clients potencials de la vostra empresa, vendes i ingressos.

Iniciar una campanya de màrqueting digital i incloure landing pages és una de les millors inversions que podeu fer per a la vostra estratègia de màrqueting. Si voleu posar-vos en contacte amb un expert que pugui dissenyar noves landing pages per a la vostra empresa o millorar les existents que tingueu, contacteu amb Kiwop i expliqueu-nos més sobre el teu projecte.

Avantatges de tenir una landing page

Les landing page suposen una excel·lent eina de generació de leads, però aquest no és l’únic avantatge d’incloure landing pages en la teva estratègia de màrqueting.

Faciliten la segmentació dels teus contactes

Si utilitzes landing pages per a més d’un producte i servei, pots segmentar als teus leads a través de la conversió en la landing page.

Depenent de la conversió en un determinat producte o servei, o de la informació sol·licitada en el formulari podràs segmentar als teus contactes.

Reducció del cost d’adquisició de clients

Les landing pages són un mètode de generació d’oportunitats per al teu negoci que a nivell d’inversió, són molt rendibles.

Per aconseguir el tipus d’informació que es pot aconseguir a través d’una bona landing page, poden ser necessàries moltes trucades telefòniques, correus electrònics, seguiments i entrevistes, etc. Tasques que tenint en compte el temps i personal necessaris per dur-les a terme, costen molt més.

Amb una bona estratègia, una landing page pot generar un major nombre d’oportunitats de venda.

Lead scoring

El Lead Scoring és una estratègia que consisteix a prioritzar els leads que tenen més potencial.

Si un usuari del teu lloc web realitza una conversió en una fase del fons d’embut o propera a la decisió de compra, està més a punt per comprar i s’ha de prioritzar pel personal de l’equip de vendes.

Facilites la feina del teu equip de vendes, generes mes oportunitats de conversió i construeixes un bon historial dels teus contactes a el mateix temps que reps una gran quantitat d’informació valuosa.

Elements principals d’una pàgina d’aterratge

A Kiwop, creiem que és fonamental crear landing pages que aconsegueixin convertir.

Per crear una landing page d’allò més eficaç, hi ha alguns elements imprescindibles:

L’oferta de la teva landing page

L’oferta d’una landing page necessita generar molt valor per a l’usuari que visita aquesta pàgina.

És imprescindible que cada negoci entengui exactament qui és el seu buyer persona i les seves necessitats. D’aquesta manera, obtindràs bones idees d’ofertes que poden agradar i atreure el visitant, i aconseguir que ompli el formulari per tenir accés.

El títol de la teva landing page

El títol ha de ser un missatge clar que indiqui, sense cap dubte, què és el que s’està oferint a la landing page.

Has d’utilitzar un títol que cridi l’atenció, simple, comprensible i que justifiqui la teva oferta. En primer lloc és fonamental que generi interès però alhora, que els usuaris no es sentin enganyats i continuïn realitzant conversions en el teu lloc.

També és molt important aclarir el tipus de contingut a què els usuaris accediran a l’omplir el formulari: un e-book o una newsletter, entre d’altres, perquè per a l’usuari, pot resultar molt irritant omplir un formulari per accedir a un contingut específic i acabar rebent un altre que no és del seu interès.

El CTA

Els Call to Action són els botons que conviden a l’usuari a realitzar una acció amb frases en mode imperatiu com ara: Descarrega’l ara

El CTA d’una landing page ha de ser clar, objectiu i que ajudi a l’usuari a entendre quina acció està realitzant.

La descripció d’una landing page

Afegir la descripció a la teva pàgina d’aterratge no és imprescindible, però si decideixes afegir-la és fonamental que contingui un missatge clar i concís sobre l’objectiu de l’oferta i el valor que generarà.

Contingut visual d’una pàgina d’aterratge

Els continguts visuals ajuden els usuaris a comprendre què és el que s’ofereix a la landing page. A més, són continguts molt més atractius que els elements verbals.

Si el contingut visual és didàctic i de fàcil comprensió, és més probable que es produeixi la conversió.

Formulari d’una landing page

Els formularis són un dels elements més importants d’una landing page.

És important que quedin clars tots els camps que s’han d’omplir. Els formularis han de ser breus, però alhora indicar tot el que necessitem saber sobre l’usuari.

La pregunta que t’has de fer és: ¿quina és la informació indispensable per determinar si un usuari és un prospecte de qualitat? Per respondre a aquesta pregunta, has avaluar el teu model de negoci i les característiques que fan d’un usuari que visita el teu lloc web en un potencial client.

Volem ajudar-te a obtenir resultats.
COMENCEM?